Request an Appointment: + 371 67 201 007 or online aaa Follow ARS

Patient consent form

Patient consent form (LV):

  • Pacienta piekrišanas forma  gastraskopijas izmeklējuma veikšanai (Word doc, PDF-file)
  • Pacienta piekrišanas forma kolonoskopijas izmeklējuma veikšanai (Word docPDF-file)
  • Pacienta piekrišanas forma litotripsijas procedūras veikšanai (Word doc, PDF-file)
  • Pacienta piekrišana endovazalai lāzeroperācijai (EVLT) ar sānu zaru ekstirpāciju (Word doc, PDF-file)

Patient consent form (RU):

  • Согласие пациента на выполнение колоноскопии (Word docPDF-файл )
  • Согласие пациента на выполнение гастроскопии (Word docPDF-файл)
  • Согласие пациента на выполнение литотрипсии (Word doc, PDF-файл)
  • Согласие пациента на проведение лазерной операции (EVLT) на венах (Word doc, PDF-файл)

Patient consent form: