Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Psihologs

Kognitīvi biheiviorālā terapija (KBT) Kognitīvi biheiviorālā terapijas (KBT) pamatprincipi Senais izteiciens, ka, mēs neciešam no notikumiem, bet gan no notikuma interpretācijas (Epictetus, grieķu filozofs, stoiķis) raksturo šīs terapijas būtību. KBT ir īstermiņa,...