Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Psihologs

Kognitīvi biheiviorālā terapija (KBT)

Kognitīvi biheiviorālā terapijas (KBT) pamatprincipi

Senais izteiciens, ka, mēs neciešam no notikumiem, bet gan no notikuma interpretācijas (Epictetus, grieķu filozofs, stoiķis) raksturo šīs terapijas būtību.
KBT ir īstermiņa, strukturēta psihoterapijas metode depresijas, veģetatīvās distonijas, panikas lēkmju, paaugstinātas trauksmes, u.c. traucējumu ārstēšanā. KBT palīdz izprast domu, emociju, ķermeņa sajūtu un uzvedības saistību. Negatīvu vai kļūdainu domu atpazīšana un izmainīšana palīdz mierīgāk un adekvātāk risināt satraucošās situācijas un ikdienā justies labāk.

Kad var vērsties pie KBT terapeita?

Kognitīvi biheiviorālā terapija ir efektīva:

 • trauksmes;
 • panikas lēkmju;
 • fobiju;
 • depresijas;
 • ēšanas, miega traucējumu;
 • obsesīvi – kompulsīvu traucējumu (uzmācīgas domas un darbības);
 • hronisku sēru;
 • zema pašvērtējuma;
 • un citu emocionālu vai uzvedības grūtību pārvarēšanai.

Pēc nepieciešamības, piemēram, komplicētos gadījumos, KBT terapeits sadarbojas ar ārstu – psihiatru, terapeitu vai citiem speciālistiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu, kompleksu pieeju klienta dzīves kvalitātes uzlabošanai. Nereti KBT ir kā papildus metode medikamentozai ārstēšanai.

Kas notiek KBT konsultācijā?

Katra klienta gadījums ir individuāls, tomēr ir vienojoši terapijas principi:

 • Problēmas definēšana.
 • Terapijas mērķu izvirzīšana – tie ir konkrēti (piemēram, iemācīties regulēt emocionālās reakcijas.
 • Psihoizglītošana – piemēram, panikas lēkmju gadījumā, klients saņem informāciju gan par to kā katastrofālās domas tikai vairo trauksmes simptomus (piemēram – es noģībšu, un visi smiesies), gan arī par to, kā var mazināt satraukumu izmantojot dziļo diafragmālo elpošanu, gan apgūt dažādas relaksācijas tehnikas.
 • Terapeitiskais darbs:
 1. Noskaidro problēmas, kuras šobrīd klientam visaktuālākās. KBT parasti balstās uz principu „šeit un tagad”.
 2. Pēta domas, emocijas un sajūtas saistībā ar šīm problēmām, noskaidro uzvedības modeli konkrētas situācijās.
 3. Atpazīst automātiskās, negatīvās, kļūdainās domas, kas ietekmē emocijas un uzvedību.
 4. Meklē alternatīvas domas un uzvedības modeļus.
 • Praktisku iemaņu apgūšana:

Piemēram:

 1. elpošanas vingrinājumi;
 2. dienas aktivitāšu plānošana;
 3. patīkamo aktivitāšu plānošana;
 4. relaksācijas tehnikas;
 5. jaunu komunikācijas prasmju apgūšana u.c.
 • Mājas uzdevumi – praktiska iegūto zināšanu un prasmju pielietošana ikdienā.

Terapijas sesijas ilgums – 50 minūtes
Tikšanās biežums variē no 1 – 4 reizēm mēnesī, atkarībā no simptomu izteiktības pakāpes un terapeitiskās vienošanās.

Liela vērība pievērsta emocionālajām reakcijām, emocionālās pieredzes „pārrakstīšanai”, kā arī uzvedības reakciju atklāšanai.

Terapijā pārrunātais ir konfidenciāla informācija, tā netiek izpausta tālāk!

Sadarbības veidi

Konsultācijas iespējas:

 • individuālas konsultācijas (50 minūtes),
 • psihoizglītojošu grupu konsultācijas (90 minūtes).

Psihoizglītojošo grupu tēmas:

 • trauksmes simptomiem: ABC modelis, domāšanas kļūdas, relaksācijas, elpošanas, vingrinājumi, apzinātības prakse
 • Depresijas simptomiem – ABC modelis, depresijas spirāle, ’domu malšana’’, ikdienas aktivitāšu plānošana, motivēšana, apzinātības prakse

Plānotas grupas arī miega, ēšanas traucējumiem, kā arī sociālo prasmju uzlabošanai.

Darba valoda: latviešu un krievu valoda.

Konsultācijai lūgums pierakstīties pa tālruņiem 27 827 224 vai 67 699 369

Konsultācijas notiek ARS Veselības centrā – R. Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā