Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Ergoterapeits

Ergoterapija ir viena no rehabilitācijas nozarēm, kuras mērķis ir veicināt veselību un neatkarību personas ikdienas aktivitātēs (pašaprūpē, mobilitātē, produktivitātē, brīvā laika aktivitātēs, komunikācijā un integrēšanos sabiedrībā). Ergoterapeita uzdevums ir...