Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Ergoterapeits

Ergoterapija ir viena no rehabilitācijas nozarēm, kuras mērķis ir veicināt veselību un neatkarību personas ikdienas aktivitātēs (pašaprūpē, mobilitātē, produktivitātē, brīvā laika aktivitātēs, komunikācijā un integrēšanos sabiedrībā).

Ergoterapeita uzdevums ir palīdzēt apgūt/ atgūt prasmes, kas ļauj pacientam būt neatkarīgam ikdienas aktivitātēs.

Ergoterapeits strādā ar dažāda vecuma pacientiem, kuriem ir funkcionāli traucējumi pēc insulta, rokas traumām, apdegumiem, perifēro nervu bojājumiem, lūzumiem, politraumām, galvas traumām, reimatoloģiskām, neiroloģiskām  un onkoloģiskām saslimšanām  u.c.

Ergoterapeits izvērtē pacienta funkcionālās un kognitīvās spējas, ikdienas aktivitāšu veikšanas grūtības un resursus, veic fiziskās un sociālās vides izpēti.

Ergoterapijā uzmantotās metodes:

  • Rokas terapija – sīkās motorikas un veiklības trenēšana, kustību apjoma locītavās palielināšana, muskuļa spēka palielināšana, bilaterālu kustību veicināšana, spasticitātes un tūskas mazināšana, deformāciju un kontraktūru profilakse.
  • Ikdienas aktivitāšu pielāgošana, trenēšana, saglabāšana.
  • Konsultācija par ergonomikas pamatprincipu ievērošanu, locītavu aizsardzības principiem un enerģijas taupīšanas tehnikām ikdienas aktivitātēs.
  • Kognitīvo funkciju trenēšana.
  • Tehnisko palīglīdzekļu izvēle ikdienas aktivitāšu veikšanā.
  • Vides novērtēšana un pielāgošana.
  • Tuvinieku izglītošana par pacienta aprūpi mājās (pozicionēšana, ergonomikas pamatprincipi, kontraktūru un izgulējumu profilakse, ikdienas aktivitāšu nozīme personām ar izteiktiem funkcionāliem traucējumiem, tehniskie palīglīdzekļi utt.).

ARS Rehabilitācijas centrā konsultē ergoterapeite Kristīne Haberkorne.

ARS Rehabilitācijas centrs 
Brīvības iela 39, Rīga
Tālrunis: 67 699 369 vai 27 827 224