Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS
Optometrists

Optometrists

Kas ir optometrists? Kas notiek redzes pārbaudē pie optometrista?

Optometrists ir primārās redzes aprūpes speciālists ar augstāko profesionālo izglītību un sertifikāciju optometrista kvalifikācijā. Optometrists novērtē redzes funkcijas, nozīmē un pielāgo optiskos redzes palīglīdzekļus (brilles, kontaktlēcas vai speciālos līdzekļus), darbojas redzes profilaksē un ergonomikā.

Redzes pārbaudē pie optometrista:

  • nosaka nekoriģēto un koriģēto redzes asumu tālumā un tuvumā;
  • izvērtē esošās korekcijas atbilstību redzes stāvoklim, briļļu/ kontaktlēcu lietojumam un prasībām;
  • nosaka objektīvo un subjektīvo refrakciju – maksimāli labāko un individuāli piemērotāko iespējamo korekciju tālumā, vidējos attālumos un tuvumā;
  • novērtē kopredzi, akomodāciju un to darbību paaugstinātas redzes slodzes apstākļos, t.sk. darbā ar datoru un citiem digitāliem ekrāniem;
  • izraksta individuāli piemērotāko korekciju un nozīmē redzes kontroles plānu;
  • sniedz rekomendācijas briļļu lēcu specifikācijas, redzes higiēnas un darba ergonomikas jautājumos;
  • pēc nepieciešamības, optometrists konsultē redzes treniņu, tuvredzības progresēšanas kontroles un citos aktuālos redzes un korekcijas jautājumos;
  • optometriskā izmeklēšana ietver arī acu veselības skrīningu. Problēmu gadījumā konsultē oftalmologs.

Ja optometrista konsultācijas laikā rodas aizdomas par redzes saslimšanu vai redzes sistēmas traucējumiem, optometrists rekomendē pacientam oftalmologa konsultāciju.

Medicīnas centrā ARS konsultē optometrists:

CENRĀDIS