Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Veselības kartes noteikumi

ARS Lojalitātes programma

SIA „Medicīnas sabiedrība „ARS”” (turpmāk tekstā – Medicīnas centrs ARS) klientu lojalitātes programma (turpmāk tekstā – Lojalitātes programma) ir programma pastāvīgajiem klientiem, kas dod tiesības saņemt īpašus piedāvājumus un atlaides gan par pakalpojumiem Medicīnas centrā ARS, gan pie Medicīnas centra ARS sadarbības partneriem.

Medicīnas centrs ARS (Rīgā, Skolas ielā 5) un filiāles:

  • ARS Diagnostikas klīnika (Rīgā, J. Asara ielā 3),
  • ARS Veselības centrs (R. Blaumaņa ielā 11/13),

(turpmāk atsevišķi tekstā – Medicīnas centra ARS filiāle).

Lai kļūtu par Lojalitātes programmas dalībnieku un izmantotu Lojalitātes programmas priekšrocības, jāpiesakas un jāsaņem ARS Veselības karte (turpmāk tekstā – Lojalitātes karte). Medicīnas centrs ARS patur tiesības mainīt Lojalitātes programmas noteikumus, publicējot jaunos noteikumus interneta vietnē www.ars-med.lv vai vienpusēji izbeigt Lojalitātes programmu. Lojalitātes programmas noteikumi stājas spēkā 2018.gada 01.martā.

ARS Lojalitātes programmas noteikumi.

1. Dalību Lojalitātes programmā regulē tās Noteikumi.

2. Lai kļūtu par Lojalitātes programmas dalībnieku, jāiepazīstas ar tās noteikumiem un jāaizpilda Lojalitātes kartes pieteikums, kuru var saņemt jebkurā Medicīnas centra ARS filiālē. Anketas aizpildīšana un piekrišana Lojalitātes programmas noteikumiem ir obligāts priekšnoteikums Lojalitātes kartes saņemšanai.

3. Par Lojalitātes programmas dalībnieku var kļūt jebkura fiziska persona no 18 gadu vecuma, kuram ir Lojalitātes karte. Medicīnas centra ARS klients (turpmāk tekstā – Klients) var pieteikties Lojalitātes kartei jebkurā Medicīnas centra ARS filiālē:

  • Klients saņem pieteikumu Lojalitātes kartei jebkurā Medicīnas centra ARS filiālē, aizpilda un paraksta to, iesniedz Medicīnas centra ARS reģistratūras darbiniekam.
  • Medicīnas centra ARS reģistratūras darbinieks identificē Klientu pēc pases vai ID kartes, Klients samaksā Lojalitātes kartes izsniegšanas maksu (skat. 12.punktu) un reģistratūras darbinieks Klientam izsniedz Lojalitātes karti.

4. Lojalitātes programmas dalībniekam var būt tikai viena Lojalitātes karte.

5. Medicīnas centrs ARS patur tiesības noraidīt personas dalību Lojalitātes programmā pēc saviem ieskatiem, nesniedzot mutiskus vai rakstiskus paskaidrojumus.

6. Lojalitātes kartes atlaides Medicīnas centra ARS filiālēs darbojas, uzrādot Lojalitātes karti un personas apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti). Atlaižu saraksts pieejams mājas lapā www.ars-med.lv.

7. Lojalitātes kartes piešķirtās atlaides nesummējas ar citām atlaižu programmām, tās nedarbojas uz pacientu iemaksām, kā arī atlaides netiek piemērotas, norēķinoties par pakalpojumu ar apdrošināšanas sabiedrību polisēm.

8. Lojalitātes kartes nozaudēšanas gadījumā, lai saņemtu jaunu karti, vēlreiz ir jāaizpilda kartes Pieteikums jebkurā no Medicīnas centra ARS filiālēm un jāsamaksā norādītā Lojalitātes kartes izsniegšanas maksa.

9. Gadījumā, ja tiek mainīti Lojalitātes programmas dalībnieka personas dati (piemēram, uzvārda maiņa), dalībnieks par to paziņo uz e-pastu: veselibaskarte@arsmed.lv.

10. Lai saņemtu atlaidi pie Sadarbības partnera, Klients pats ir atbildīgs par Lojalitātes kartes uzrādīšanu pirms pakalpojuma sniegšanas. Ja Lojalitātes karte netiek uzrādīta pirms pakalpojuma sniegšanas, atlaide vai īpašais piedāvājums no Sadarbības partnera netiek piemērots.

11. Lojalitātes programmas dalībnieki, kuriem ir iepriekšējā dizaina Lojalitātes kartes, priekšrocības saņem līdz 2018.gada 31.decembrim. Līdz 2018.gada 31.decembrim Klienti var samainīt iepriekšējā dizaina ARS Priekšrocību karti pret jauno Lojalitātes karti bez maksas, no 2019.gada 01.janvāra tiek piemērota Lojalitātes kartes izsniegšanas maksa.

12. Lojalitātes kartes izsniegšanas maksa ir EUR 5,00.

13. Lojalitātes kartes atrašanas gadījumā, lūdzam zvanīt un informēt Medicīnas centru ARS pa tālr. 67201007.

14. Medicīnas centrs ARS ir tiesīgs papildināt un samazināt Lojalitātes programmas priekšrocības un mainīt noteikums, iepriekš nebrīdinot.

15. Lojalitātes programma ir spēkā, līdz Medicīnas centrs ARS šo programmu izbeidz.

16. Lojalitātes kartei nav derīguma termiņa.

17. Personas dati tiek apstrādāti, lai nodrošinātu Lojalitātes programmas darbību: dalībnieka identifikāciju, informācijas nosūtīšanu par jaunumiem, īpašiem piedāvājumiem un izmaiņām Lojalitātes programmā un ārstniecības procesa administrēšanas vajadzībām.

18. Medicīnas centrs ARS glabā un apstrādā šajā anketā sniegtos personas datus 7 gadus vai arī kamēr Latvijas Republikas normatīvie akti paredz glabāt personas medicīnisko informāciju.

19. Kļūstot par Lojalitātes programmas dalībnieku, Klients apstiprina informācijas autentiskumu aizpildītajā anketā, piekrīt viņa datu apstrādei Klientu reģistrā un piekrīt Lojalitātes programmas noteikumiem un to izmaiņām, kas publicēti interneta vietnē www.ars-med.lv.

20. Lojalitātes programmas dalībnieks piekrīt, ka Medicīnas centrs ARS var izmantot pieteikuma anketas informāciju dalībnieka identifikācijai, informācijas nosūtīšanai par jaunumiem, īpašiem piedāvājumiem un izmaiņām Lojalitātes programmā. Sazināšanos veidu nosaka Klienta izvēle, aizpildot Lojalitātes kartes pieteikumu.

21. Klienta personas dati tiek glabāti un lietoti atbilstoši Latvijas Republikas Fizisko personu datu aizsardzības likumam un citu Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

22. Medicīnas centrs ARS apņemas turēt drošībā Klientu personas datus un nenodot tos trešajām personām.