Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Valdis ĢĪBIETIS

Valdis ĢĪBIETIS

Internists

Darba pieredze:

  • No 2017. gada RSU ārsts-rezidents internajā medicīnā ar pamatdarbavietu Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā.
  • Strādā arī kā ārsts-stažieris dežūrkardiologs Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā.
  • Kā stundu pasniedzējs RSU Iekšķīgo slimību katedrā pasniedz medicīnas studentiem nodarbības studiju kursos Iekšķīgās slimības (kardioloģija) un Ievads klīniskajā medicīnā.

Izglītība:

  • Rīgas Stradiņa universitāte. Ārsta grāds. 2017.

Dalība asociācijās:

  • Latvijas Internistu biedrība
  • Latvijas Reto slimību speciālistu asociācija
  • Latvijas Jauno ārstu asociācija

Autors zinātniskām publikācijām venozās trombembolijas jomā.
Klīniskās un zinātniskās intereses ietver venozo trombemboliju, sistēmisku amiloidozi un multidisciplināru pieeju iekšķīgo slimību diagnostikā un ārstēšanā.

Konsultē pacientus latviešu, krievu un angļu valodā.

Medicīnas centrs ARS
Skoas iela 5, Rīga
Talr. 67 201 007 

Skills

Posted on

14. septembris, 2005.