Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Māris ANDERSONS

Māris ANDERSONS

Neirologs

Elektromiogrāfijas (EMG) speciālists

Neirologa intereses vairāk saistītas ar perifērās nervu sistēmas slimībām (kompresijas neiropātijas, radikulopātijas), kā arī hronisku sāpju sindromu.
Ikdienas darbā nozīmīgu lomu spēlē zināšanas un praktiskā pieredze elektromiogrāfijā, kurā izmantoju starptautiskos semināros, kursos un tālmācībā gūtās zināšanas, praksē iegūto pieredzi un atziņas, papildinājumā ar neirologa klīnisko redzējumu un vērtējumu.

Izglītība:

  • 1984. – Rīgas Medicīnas institūts (šobrīd Rīgas Stradiņa universitāte). Ārsta diploms.
  • Regulāri papildinu zināšanas neiroloģijā un elektromiogrāfijā starptautiskos semināros, kursos un tālmācībā.

Darba pieredze:

  • Profesionāla darba pieredze neiroloģijā kopš 1985.gada
  • Profesionāla darba pieredze elektromiogrāfijā no 2005.gada.

Dalība profesionālajās asociācijās:

  • Latvijas Neirologu biedrības biedrs
Skills

Posted on

28. janvāris, 2010.