Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Daiga PULMANE

Daiga PULMANE

Sertificēta fizioterapeite

Pacientiem piedāvā ārstniecisko vingrošanu:

Izglītība:

  • 2013. – 2018. – Rīgas Stradiņa universitātes Doktorantūras nodaļa, Studiju programma “Medicīna”
  • 2004. – 2006. – Rīgas Stradiņa universitātes Rehabilitācijas fakultātes veselības aprūpes zinātņu maģistratūras studijas ar specializāciju fizioterapijā
  • 1997. – 1999. – RSU Pēcdiploma izglītības fakultātes kurss fizioterapijas pasniedzēja kvalifikācijas iegūšanai
  • 1991. – 1992. – Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
  • 1982. – 1986. – Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūts

Tālākizglītība u.c. profesionālās pilnveides aktivitātes: 

  • 1996. Latvijas Fizioterapijas asociācijas biedrs.
  • 1999. Sertifikāts par fizioterapijas pasniedzēja kvalifikāciju.
  • 2007. Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide. Inovācijas augstākās izglītības sistēmā.Izglītības darba vadība. Sertifikāts Nr. 1330.
  • 2014. Latvijas Fizioterapeitu asociācijas sertifikāts.
  • 2014. Latvijas Fizioterapeitu asociācijas Sertifikācijas komisijas locekle.

Konsultē pacientus latviešu, krievu un angļu valodā.

ARS Rehabilitācijas centrs 
Brīvības iela 39, Rīga
Tālrunis: 67 699 369 vai 27 827 224

Skills

Posted on

4. marts, 2022.