Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

SIRDS IZMEKLĒJUMI

SIRDS IZMEKLĒJUMI EUR
Asinsspiediena kontrole ārpus konsultācijas 3.50
Ehokardiogrāfija 71.50
Elektrokardiogrāfiska izmeklēšana 21.00
Elektrokardiogrāfiska izmeklēšana ar portatīvo kardiogrāfu 18.00
Sirds hemodinamisko parametru noteikšana (NICaS) 35.00
EKG ar veloergometriju 55.00
EKG ar veloergometriju un konsultācija 65.00
EKG ar veloergometriju bērniem 35.00
Transezofagiālie elektrofizioloģiskie izmeklējumi 43.00
Ar kompjūteru izvērtēta, nepārtraukti uzņemta ilgstoša EKG (holtermonitorings) 60.00
Ar kompjūteru izvērtēta nepārtraukti uzņemta ilgstoša asinsspiediena monitorēšana 45.00

Cenrādim ir informatīvs raksturs, un tas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.