Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

SIRDS IZMEKLĒJUMI

SIRDS IZMEKLĒJUMI EUR
Asinsspiediena kontrole ārpus konsultācijas 2.00
Ehokardiogrāfija 62.00
Elektrokardiogrāfiska izmeklēšana 14.00
Elektrokardiogrāfiska izmeklēšana ar portatīvo kardiogrāfu 12.00
Sirds hemodinamisko parametru noteikšana (NICaS) 29.00
EKG ar veloergometriju 45.00
EKG ar veloergometriju un konsultācija 50.00
EKG ar veloergometriju bērniem 33.00
Transezofagiālie elektrofizioloģiskie izmeklējumi 43.00
Ar kompjūteru izvērtēta, nepārtraukti uzņemta ilgstoša EKG (holtermonitorings) 49.00
Ar kompjūteru izvērtēta nepārtraukti uzņemta ilgstoša asinsspiediena monitorēšana 35.00

Cenrādim ir informatīvs raksturs, un tas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.