Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

SIRDS IZMEKLĒJUMI

SIRDS IZMEKLĒJUMI EUR
Asinsspiediena kontrole ārpus konsultācijas 5.00
Ehokardiogrāfija 80.00
Elektrokardiogrāfiska izmeklēšana 25.00
Elektrokardiogrāfiska izmeklēšana ar portatīvo kardiogrāfu 20.00
Sirds hemodinamisko parametru noteikšana (NICaS) 35.00
EKG ar veloergometriju 60.00
EKG ar veloergometriju un konsultācija 70.00
Transezofagiālie elektrofizioloģiskie izmeklējumi 43.00
Ar kompjūteru izvērtēta, nepārtraukti uzņemta ilgstoša EKG (holtermonitorings 24h) 65.00
Ar kompjūteru izvērtēta, nepārtraukti uzņemta ilgstoša EKG (holtermonitorings 48h) 90.00
Ar kompjūteru izvērtēta nepārtraukti uzņemta ilgstoša asinsspiediena monitorēšana 50.00

Cenrādim ir informatīvs raksturs, un tas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.