Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

ARS – meistarība ar degsmi

Mums vienmēr ir paticis jaunatklāt, tostarp pašiem sevi. Tāpēc arī savu vizuālo identitāti vēlējāmies atsvaidzināt tā, lai tā ietu kopsolī ar mūsu personību un vērtībām. Un tā tapa mūsu jaunais logo!

ARS no latīņu valodas nozīmē ZINĀTNE, MĀKSLA, AMATS.

Pie mums strādā nozares atzītākie sava aroda meistari un mūs kā nevienu šajā jomā raksturo patiesa aizrautība ar mākslu, tāpēc jaunā ARS identitāte ir veidota no mākslinieka Pikaso oriģinālā rokraksta.

Kāpēc rokraksts jeb paraksts? Tādēļ, ka rokraksts ir spilgtākā nobriedušas personības, īstas meistarības, sava talanta un spēju izkopšanas simbols.
Un mēs savu meistarību slīpējam jau kopš 1988. gada. Paraksts ir arī atbildības uzņemšanās un kvalitātes garantija tam, ko mēs darām.

Un visbeidzot autogrāfs simbolizē autordarbu, nemitīgu jaunradi un cilvēcību. Tas ir cilvēks pāri tehnoloģijām, medicīna kā māksla, atbildība par paveikto un uzņēmums ar personību.