Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Apsveicam radiologu Dr. N. Zdanovski ar zinātniskā grāda iegūšanu!

Lepojamies par savējiem!

Apsveicam invazīvo radiologu Dr. Nauri Zdanovski ar zinātniskā grāda iegūšanu!

Aizvadītā gada nogalē, 2023. gada 13.decembrī, Rīgas Stradiņa universitātē, Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Medicīnas centrs ARS radiologs Dr. Nauris Zdanovskis aizstāvēja promocijas darbu “Galvas smadzeņu kvalitatīvu un kvantitatīvu radioloģisko biomarķieru izmaiņu saistība ar kognitīvo funkciju izmaiņām un demenci” un ieguva medicīnas zinātnes doktora (Ph.D) grādu nozarē: Klīniskā medicīna, apakšnozarē rentgenoloģija un radioloģija.

Dr.med. N. Zdanovska promocijas darbs >>> https://dspace.rsu.lv/jspui/handle/123456789/15051

No sirds apsveicam Dr.med. Nauri Zdanovski ar medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanu!