Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstam Dr. H. Jirgensonam piešķirts Veselības ministrijas Atzinības raksts.

Ārsts no Dieva!

“Daudzpusīgi izglītots, pacientu un kolēģu cienīts ārsts, kurš savu darbu veic ar sirdi un dvēseli, rūpīgi iedziļinoties pacienta slimību anamnēzē. Dr. H. Jirgensonam ir daudz plašāks redzesloks un izpratne par veselību nekā ierindas ārstam. Holistiska pieeja – viņš katru pacientu redz kā cilvēku kopumā, ne tikai viņa slimību. Talantīgi spēj kombinēt dažādas ārstniecības metodes.”

“Izcils ārsts – viņa darbs vienmēr ir vērsts uz pacienta atveseļošanos. Vienmēr pretimnākošs, vienmēr palīdzēs, ja vien tas būs viņa spēkos, vienmēr sniegs savu profesionālo padomu.”

“Ļoti liels un nenovērtējams ir mūsu kolēģa Harija Jirgensona ieguldījums medicīnā un profesionālajā darbā. Tas ir apbrīnojami, ar kādu cieņu viņš izturas pret savu darbu, kā viņš orientējas veselības nozares starptautiskajās vadlīnijās, lasot aktuālākās publikācijas medicīnas jomā, turklāt ne tikai latviešu, bet arī angļu un vācu valodās, un prot tās sekmīgi īstenot savā ikdienas darbā, nesavtīgi nododot sava ilgā darba pieredzi un zināšanas jaunajai mediķu paaudzei.”

… tā Dr. Hariju Jirgensonu vienprātīgi dēvē gan kolēģi, gan pacienti.

Veselības ministrijas rīkotajā svinīgajā pasākumā š.g. 3. maijā tiks godināts un Veselības ministrijas Atzinības rakstu par ilggadēju un profesionālu ieguldījumu veselības nozarē tiks pasniegts Medicīnas centrs ARS fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstam Dr. Harijam Jirgensonam.

Sirsnīgi sveicam kolēģi!