Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Apsveicam radiologu Dr. A. Balodi ar zinātniskā grāda iegūšanu!

Lepojamies par savējiem!

Š.g. 18. jūnijā Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Klīniskās medicīnas promocijas padomes atklātā sēdē Medicīnas centra ARS un ARS Diagnostikas Klīnika radiologs Dr. Arturs Balodis aizstāvēja promocijas darbu “Cerebrāla infarkta agrīnas attēldiagnostikas un reperfūzijas taktikas saistība ar radioloģisko un klīnisko iznākumu” un ieguva medicīnas zinātnes doktora (Ph.D) grādu nozarē: Klīniskā medicīna, apakšnozarē: radioloģija.

No sirds apsveicam Dr.med. Arturu Balodi ar medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanu!