Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Darba laiki maija svētkos

Medicīnas centra ARS un ARS Diagnostikas klīnikas
darba laiks svētkos:

  1. maijs – brīvs
  2. maijs – brīvs
  3. maijs – brīvs
  4. maijs – brīvs

Sveicam Latvijas Valsts Neatkarības atjaunošanas 30.gadadienā!

Medicīnas centra ARS
administrācija