Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Psihiatrs

Psihiatrs

Medicīnas centrā ARS ambulatori pieņem:

Medicīnas centrs ARS piedāvā palīdzību pacientiem no 18 gadu vecuma dažādos krīžu stāvokļos:

  • pacientiem ar visdažādākajiem neirotiskajiem traucējumiem;
  • depresijas pacientiem;
  • pacientiem ar dažādiem psihiskās veselības traucējumiem.

Nepieciešamības gadījumā psihiatrs nosūta pacientus pie psihoterapeita vai psihologa, uz citiem papildus izmeklējumiem, kā arī uz ārstēšanos stacionārā.