Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Ģimenes ārsts (maksas)

Ģimenes ārsts ir speciālists, kas nodrošina primāro veselības aprūpi.

Tas ir pirmais saskarsmes posms, kas palīdz pacientam risināt viņa veselības problēmas. Medicīnas centrā ARS  pacientus pieņem pieredzējuši un zinoši ģimenes ārsti, kuri palīdz ārstēt gan akūtas, gan hroniskas slimības.

Medicīnas centra ARS maksas ģimenes ārsti sadarbojas ar daudzām apdrošināšanas kompānijām.

Kad ir nepieciešama konsultācija?

Ja steidzami vēlaties konsultēties ar ģimenes ārstu, bet ģimenes ārsts ar kuru jums ir noslēgts līgums šobrīd dažādu iemeslu dēļ nav pieejams.

Kā notiek vizīte?

Sarunā ar pacientu tiek noskaidrotas sūdzības, ja ir – izskatīti līdzi paņemtie izraksti un slēdzieni, kas saņemti slimnīcās, ambulatorās iestādēs un pie dažādiem speciālistiem. Ārsts izmeklē pacientu un, ja iespējams, nosaka diagnozi. Ja nepieciešami papildu izmeklējumi vai ārstu speciālistu konsultācijas, ģimenes ārsts izraksta nosūtījumus, lai precizētu vai noskaidrotu diagnozi. Ģimenes ārsts izvērtē, kāda terapija pacientam nepieciešama, nozīmē medikamentus, procedūras, fizioterapiju, izraksta receptes, nosaka ārstēšanas režīmu. Ārsts izlemj, vai pacientam nepieciešamas atkārtotas vizītes pie ārsta, ārstēšana var noritēt mājās vai pacients jānosūta uz stacionāru. Bieži tieši vizīte pie ģimenes ārsta ir sākums ārstēšanai sarežģītu saslimšanu gadījumos, kad, piesaistot citu nozaru speciālistus un izmantojot mūsu plašās diagnostikas iespējas, tiek rasts risinājums klienta veselības uzlabošanai.

Zināšanai:

Maksas ģimenes ārsts var norīkot pie speciālistiem, kuriem ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu, bet ar maksas ģimenes ārsta norīkojumu, jebkura speciālista konsultācija ir par maksu.

Medicīnas centra ARS ģimenes ārsti: