Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Dace STRAUTMANE

Dace STRAUTMANE

Audiologopēde

Logopēde – fonopēde

Kopš 2008. gada strādā kā klīniskā logopēde.
Piedāvātie pakalpojumi – balss un runas terapija, to novērtējums.

Maģistra grāds veselības aprūpē.

Latvijas Audiologopēdu asociācijas biedre.

Skills

Posted on

28. janvāris, 2010.