Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Dace STRAUTMANE

Dace STRAUTMANE

Audiologopēde

Logopēde – fonopēde

Kopš 2008. gada strādā kā klīniskā logopēde.
Piedāvātie pakalpojumi – balss un runas terapija, to novērtējums.

Konsultācijas laikā rehabilitācijas speciāliste veic:

 • runas un valodas novērtējumu, korekciju,
 • balss traucējuma audiālu novērtējumu, diagnostiku, balss ergonomiju un higiēnu,
 • balss terapiju organisku saslimšanu gadījumos – piem. dziedātāju mezgli, N parēžu, papillomas, Reinkes tūska, asins izplūdumi balss saitēs un paralīžu gadījumos,
 • veic terapiju balss funkcionālu saslimšanu gadījumos – piem. visu veidu disfonijas, fonastēnijas gadījumos,
 • konsultē pusaudžus balss saslimšanu gadījumos – piem. balss patoloģiskas mutācijas pusaudžiem pubertātes (puberfonija).

Logopēde palīdz noteikt runas tempa un ritma traucējumus, ja nepieciešams, nozīmē diagnostiku un terapiju.

Maģistra grāds veselības aprūpē.

Darba pieredze:

 • 2012. – šobrīd – SIA „Cilvēks”, audiologopēds;
 • 2009. – šobrīd – Medicīnas sabiedrība „ARS”, fonopēds logopēds;
 • 2008. – 2010. Rīgas 2. speciālā internātpamatskola : skolotājs logopēds;
 • 2008. – šobrīd RSU Logopēdijas akadēmiskās skolas lektore;
 • 2002. – 2010. Pirmsskolas bērnu iestāde, estētikas skola „Tince”, audiologopēde;
 • 2002. – šobrīd – Rīgas Sanatorijas internātpamatskola, skolotājs logopēds;
 • 2000. – šobrīd –  Latvijas Radio koris, kora māksliniece;
 • 1997 – 2000. Latvijas Nacionālā opera, kora māksliniece;
 • 1986 – 1997. Valsts Akadēmiskais koris „Latvija”, kora māksliniece

Izglītība:

 • 2006 – 2008. RSU (Rīgas Stradiņa Universitāte), rehabilitācijas fakultāte, kvalifikācija – audiologopēde
 • 2000–2003.LPA (Liepājas Pedagoģijas Akadēmija), kvalifikācija – skolotājs logopēds
 • 1997 – 2000.LU (Latvijas Universitāte),pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, akadēmiska izglītība
 • 1982 – 1986. Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola, kvalifikācija – vijoles pedagogs, orķestra mākslinieks

Papildus izglītība :

 • 2010.g.13.marts – lekciju cikls un praktiskā nodarbības „ Runas tempa un ritma trauc. diagnostika bērniem un pusaudžiem. Jaunāko tehnologiju izmantošana terapijā”, kopumā 8 stundas. Iegūta apliecība.
 • 2009.09.aprīlis – apgūta logopēdu tālākizglītības programma par tēmu „ Neverbāli traucējumi”, lasīja Rositsa Iossifova (PhD degree New Bulgarian University). Kopumā 36 stundas, iegūta apliecība.
 • 2009.g.- 23.,24.marts, 07.,08.maijs,01.,30.novembris,1 – 4.decembris. Kopumā 34 stundas sekojoši lekciju cikli un praktiskās nodarbības :
  • Microtonal solfege for singers” by Associate Professor Gro Shetelig Kruse, Norwegian Academy of Mucic;
  • Dibhonic schant” lectures and individual lessons by Christian Zehnder , overton singer;
  • The Ethnic Voice, particularly as found in Kulning”,”Voice timbres and tonality in Karin Requists composition „In himmelin” by Assisting Professor Susanne Rosenberg, Royal College of Music, Stockolm. Iegūts sertifikāts.
 • 2008.g.06.decembrī nokārtots Latvijas Audiologopēdu asociācijas sertifikācijas eksāmens, iegūtas tiesības praktizēt kā audiologopēdam Latvijas Republikas teritorijā līdz 2013.g.06. decembrim.
 • 2008.g. 08.februārī noklausīts izglītojošs seminārs „ Autisms un autiska spektra traucējumi. Vācijas pieredze”. Kopumā 4 stundas, iegūts sertifikāts.
 • 2007.g.18.jūnijs – „ Balss veidošanas un lietošanas logopēdiski – pedagoģiskais aspekts” konference, par ko iegūts apliecinošs dokuments.
 • 2004.g. 30.07. – Attended vocal training sessions at international, new creation/ research Project with ensemble Saraband, 4 hours; 2014.g. 19.10. – 5 hours
 • 2014.g.24.10. – kvalifikācijas pilnveides programma „ Oromotoro traucējumu diagnostika un rehabilitācija”; 6 stundas vai 6 TIP

Dalība asociācijās:

 • Latvijas Audiologopēdu asociācijas biedre
 • Latvijas balss aprūpes biedrības biedre

ARS Rehabilitācijas centrs
Brīvības iela 39, Rīga
Tālrunis: 67 699 369 vai 27 827 224

Skills

Posted on

28. janvāris, 2010.