Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Anita SALNĀJA

Anita SALNĀJA

Klīniskais psihologs (Mg.psych)

Psihoterapijas speciālists (Mg. sc. sal.)

Izglītība:

 • 2021. Veselības zinātņu maģistra grāds uzturzinātnē. RSU, LU, LLU apvienotā akadēmiskā maģistra studiju programmā Uzturzinātne
 • 2004. – 2005. LU Medicīniskās Pēcdiploma Izglītības Institūta izglītības programma īstermiņa psihodinamiskajā psihoterapijā.
 • 2002. – LU Medicīniskās Pēcdiploma Izglītības Institūts – apmācības kurss krīžu psiholoģijā.
 • 2000. – Latvijas Ģimenes centra lekcijas ģimenes un pāru psihoterapijā.
 • 1998. – Latvijas Medicīnas Akadēmijas rīkoti semināri par UDS diagnostiku un ārstēšanu.
 • 1994. – 1996. Latvijas Universitāte. Maģistra grāds psiholoģijā, klīniskās psiholoģijas apakšprogrammā. Biheiviorālā terapija, ģimenes psihoterapija, psihodiagnostika.
 • 1990. – 1994. Latvijas Universitāte. Klīniskās psiholoģijas bakalaura grāds.

Papildus izglītība:

 • Regulāri papildina zināšanas dažādās profesionālo asociāciju rīkotajās  apmācību programmās  un kursos, piemēram, krīžu intervencē, UDS diagnostikā un intervencē, ģimenes terapijā u.c.  (1996.- 2021.)

Darba pieredze:  

 • 1994. – šimbrīdim – Medicīnas centrs ARS,  psihologs, veic personības un kognitīvo procesu  psihodiagnostiku un psiholoģisko konsultēšanu.
 • 2021. – šimbrīdim. Latvijas Universitāte, lektore.

Konsultē un sniedz palīdzību cilvēkiem ar dažāda veida psiholoģiskām grūtībām, kuras var izpausties kā:

 • trauksme,
 • nemiers,
 • panika,
 • bailes,
 • izdegšanas sindroms,
 • pazemināts pašvērtējums,
 • nomāktība/depresija,
 • miega traucējumi,
 • ēšanas traucējumi,
 • grūtības pārvarēt stresu,
 • ilgstošs nogurums,
 • aizkaitināmība,
 • ēšanas traucējumi,
 • fiziskas sajūtas, kam nav objektīvas klīniskas atradnes u.c.

Šīs grūtības var izpausties krīzes situācijās, pēc zaudējuma, kad pārņem nespēja pilnvērtīgi dzīvot, vai savādāk traucēta ikdienas funkcionēšana. Darbā pielieto individuālo psihodinamisko psihoterapijas metodi, kognitīvi biheiviorālās terapijas metodes vai abu iepriekšminēto apvienojumu. Pielieto kognitīvo procesu trenēšanu pēc insultiem vai citām organiskām izmaiņām.  Izvērtējot problēmas būtību, nepieciešamības gadījumā tiek piesaistīti citu jomu garīgās veselības aprūpes speciālisti.

Veic psiholoģisko novērtēšanu (izpēti) pieaugušajiem, sākot no 18 gadu vecuma. Atkarībā no novērtēšanas mērķa, piedāvā kognitīvo procesu (atmiņa, domāšana, uztvere, uzmanība) un psihisko darbspēju izvērtēšanu, uzvedības un emocionālās sfēras, kā arī, personības izpēti ar atbilstošu metodiku un paņēmienu palīdzību.

Kā atsevišķu pakalpojumu piedāvāju veikt personības izpēti ar LKPT, kas ir Latvijā, RSU izstrādāts pašvērtējuma tests, ar kura palīdzību ir iespējams novērtēt indivīda psihisko stāvokli, viņa emocionālās un sociālās adaptācijas spējas un grūtības, sevis un citu cilvēku uztveres, emocionālo reakciju un uzvedības īpatnības,  tai skaitā patoloģiskās uzvedības tendences. Tests balstās jaunāko psiholoģijas un psihiatrijas nozarē veikto pētījumu atziņās. Izstrādātas 9 klīniskās skalas un 5 funkcionēšanas skalas, 33 personības iezīmju skalas, 5 papildu skalas, ka arī 8 ticamības skalas. Tests ir latviešu valodā. Aizpildīšanas laiks  – 1 konsultācija. Ar testa palīdzību iespējams noteikt faktorus, kas interesē psihiatrus diagnozes precizēšanai, neirologus vai pašu klientu (bez nosūtījuma). Klientam iespējams sagatavot grafisku datu atspoguļojumu profila veidā, iespējams sniegt rakstisku slēdzienu (arī izvērstu) un rekomendācijas, iespējama mutiska konsultācija rezultātu un rekomendāciju apspriešanai. Datu apstrāde un slēdziena sagatavošana – 1 konsultācija.

Darbā izmanto sekojošas metodes:

Metožu izvēle  – atkarībā no problēmas veida, pielāgota katram individuāli.
Individuālā psihodinamiskā/psihoanalītiskā psihoterapija, kognitīvi biheiviorālā terapija, abu iepriekšminēto apvienojums – integratīvā terapija.
Ģimenes terapijas metodes, psihodrāmas metodes.

Pētnieciskās intereses: Neirotiski ēšanas traucējumi, to cēloņi, ietekme uz fizisko veselību un traucējumu novēršanas iespējas.

Dalība asociācijās:

 • Latvijas profesionālo psihologu asociācijas biedre.

Konsultācijas pieejamas – latviešu, angļu un krievu valodā.

Medicīnas centrs ARS
Skolas iela 5, Rīga
Tālr. 67 201 007

Skills

Posted on

28. janvāris, 2009.