Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Ārstu mājas vizītes, neatliekamās palīdzības brigāde

Mājas vizītes, ātrā palīdzība

Cena EUR
ARS Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukums
Otra pacienta apskate un manipulācijas NMP brigādes vizītes laikā (līdz 1h)
Otra pacienta apskate un manipulācijas NMP brigādes vizītes laikā (līdz 30 min)
115,00
90.00
60.00
Neatliekamās palīdzības ārsta brigāde pasākumos (par 1 stundu, līdz 3 h)
Neatliekamās palīdzības ārsta palīga brigāde pasākumos (par 1 stundu)
Neatliekamās palīdzības ārsta brigāde pasākumos (par 1 stundu, vairāk par 3h)
115,00
100,00
110,00
Ārsta mājas vizīte Rīgas robežās
piemaksa par ārsta vizīti ārpus Rīgas līdz 30 km
piemaksa par ārsta vizīti ārpus Rīgas no 31 km līdz 60 km
90.00
30.00
60.00
Otra pacienta apskate mājas vizītes laikā 40.00
Vecmātes mājas vizīte 70,00
Fizioterapeita konsultācija klienta dzīvesvietā 50,00
Fizioterapeita nodarbība klienta dzīvesvietā 45,00
Psihoterapeita vizīte mājas 115,00
Ārsta speciālista (ķirurgs, kardiologs, neirologs, dermatologs,) mājas vizīte Rīgas robežās 90,00
Mājas vīzite pie nerezidenta 130,00
Pediatra mājas vizīte – vizītes ilgums līdz 30 min
Otra pacienta apskate mājas vizītes laikā
Pediatra mājas vizīte brīvdienās vai svētku dienās (vizītes ilgums līdz 30 min)
Pediatra mājas vizīte brīvdienās vai svētku dienās ārpus Rīgas
Otra pacienta apskate mājas vizītes laikā brīvdienās vai svētku dienās
Pediatra mājas vizīte ārpus Rīgas
piemaksa par ārsta vizīti ārpus Rīgas līdz 30 km
piemaksa par ārsta vizīti ārpus Rīgas no 30 km līdz 60 km
90,00
45,00
100,00
110.00
50,00
100,00
30,00
60,00
Asinsspiediena mērīšana un rekomendācijas NMP nodaļā 15.00
Ērces izņemšana mājas apstākļos 35,00
EKG mājas apstākļos 50,00
Holtera diennakts monitorēšana,
Holtera 48 stundu monitorēšana
85.00
110.00
I/m vai i/v injekcija mājas apstākļos ar ārsta nosūtījumu 30,00
Infūzija vēnā mājas apstākļos ar ārsta nosūtījumu 70,00
Piemaksa par infūzijas laiku ilgāk par 1h 25,00
Medicīniskā transportēšana
Pacienta pārvešana akūtos gadījumos no ARS uz NMP slimnīcu (bez medicīnas personāla) 35,00
Pacientu pārvešana Rīgas robežās (ar ārsta palīga brigādi) / par 1 stundu 90,00
Pacienta pārvešana, ja nepieciešama pilna brigāde / par 1 stundu 115,00
Piemaksa pie pārvešanas par katru nākamo stundu 55,00
Par papildus darbinieka pieaicināšanu nešanai 18,00
Piemaksa par pacienta nešanu (par katru stāvu, sākot ar 2.stāvu) 7,00
Piemaksa par pacientu gaidīšanu pie pārvešanas / 1 stunda 50,00
Ārpus Rīgas robežām ar ĀP (par km)  0,75

Cenrādim ir informatīvs raksturs un tas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Svarīgi: LR iedzīvotājiem un ārzemju viesiem cenas ir vienādas.

Par izsaukumu ārpus Rīgas robežas jāpiemaksā 0,75 EUR par 1 km.

Veicam pacientu pārvešanu ārsta palīga vai intensīvās terapijas brigādes uzraudzībā gan Latvijā, gan ārpus tās,