Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Ārstu mājas vizītes, neatliekamās palīdzības brigāde

Mājas vizītes, ātrā palīdzība

Cena EUR
ARS Neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izsaukums 90,00
Neatliekamās palīdzības brigāde pasākumos / 1 stunda
Neatliekamās palīdzības ārsta palīga brigāde pasākumos / 1 stunda
90,00
72,00
Terapeita mājas vizīte Rīgas robežās*
Otra pacienta apskate mājas vizītes laikā
Terapeita mājas vizīte pie nerezidenta*
* piemaksa par ārsta vizīti:

  • ārpus Rīgas līdz 30 km
  • ārpus Rīgas no 30 km līdz -60 km
75,00
30,00
100,00

30,00
60,00

Ārsta speciālista (ķirurgs, kardiologs, neirologs, dermatologs,) mājas vizīte Rīgas robežās*
   * piemaksa par ārsta vizīti:

  • ārpus Rīgas līdz 30 km
  • ārpus Rīgas no 30 km līdz -60 km
75,00

30,00
60,00

Pediatra mājas vizīte – vizītes ilgums līdz 30 min*
Otra pacienta apskate mājas vizītes laikā
Pediatra mājas vizīte brīvdienās vai svētku dienās (vizītes ilgums līdz 30 min)*
Otra pacienta apskate mājas vizītes laikā brīvdienās vai svētku dienās
   * piemaksa par ārsta vizīti:

  • ārpus Rīgas līdz 30 km
  • ārpus Rīgas no 30 km līdz -60 km
60,00
30,00
75,00
45,00

30,00
60,00

EKG mājas apstākļos 32,00
I/m vai i/v injekcija mājas apstākļos ar ārsta nosūtījumu 25,00
Infūzija vēnā mājas apstākļos ar ārsta nosūtījumu 59,00
Piemaksa par infūzijas laiku ilgāk par 1h 22,50
Medicīniskā transportēšana
Pacienta pārvešana akūtos gadījumos no ARS uz NMP slimnīcu (bez medicīnas personāla) 20,00
Pacientu pārvešana Rīgas robežās (ar ārsta palīga brigādi) / 1 stunda 60,00
Pacienta pārvešana, ja nepieciešama pilna brigāde / 1 stunda 90,00
Piemaksa pie pārvešanas par katru nākamo stundu 40,00
Par papildus darbinieka pieaicināšanu nešanai 10,00
Piemaksa par pacienta nešanu (par katru stāvu, sākot ar 2.stāvu) 5,00
Piemaksa par pacientu gaidīšanu pie pārvešanas / 1 stunda 40,00
Ārpus Rīgas robežām ar ĀP (par km)  0,65
Pārvešana pēc pacienta vēlmes (plus par km)  25,00

Cenrādim ir informatīvs raksturs un tas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Svarīgi: LR iedzīvotājiem un ārzemju viesiem cenas ir vienādas.

Par izsaukumu ārpus Rīgas robežas jāpiemaksā 0,65 EUR par 1 km.

Veicam pacientu pārvešanu ārsta palīga vai intensīvās terapijas brigādes uzraudzībā gan Latvijā, gan ārpus tās,