Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Multidisciplināra konsīlija nozīme intersticiālu patoloģiju agrīnā diagnostikā