Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Arodapskatēs un medicīniskās komisijas cenrādis

Cenrādim ir informatīvs raksturs, un tas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

 Arodapskatēs Cenas EUR
Terapeita pieņemšana un atzinuma sagatavošana 27.00
Dermatologa pieņemšana 15.00
Ķirurga pieņemšana 15.00
Kardiologa pieņemšana 15.00
Acu ārsta pieņemšana 17.00
Neirologa pieņemšana 15.00
LOR pieņemšana 15.00
Profilaktiskais rtg sanitārajai grāmatiņai 7.50

Cenrādim ir informatīvs raksturs, un tas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Medicīniskās komisijas:  EUR
Ārstu komisija medicīniskai izziņai 36.00
Ja pārbaudes laikā konstatēts, ka nepieciešama redzes korekcija, tad papildus ir nepieciešama acu ārsta vizīte  17.00
Potēšanas pase 0.50
Sanitārās grāmatiņas noformēšana 1.50
 Medicīniskais izraksts krievu valodā (par 1 lapu) 15.00
 Medicīniskais izraksts svešvalodā ( par 1 lapu ) 15.00
 Izziņa par veselības stāvokli (svešvalodā,ārzemju pilsoņiem)  10.00
 Ārsta sagatavots izraksts no slimības vēstures  15.00
Darba nespējas lapas dublikāts 3.00
Medicīniskais slēdziens svešvalodā (CT vai MR) 30.00