Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Arodapskatēs un medicīniskās komisijas cenrādis

Cenrādim ir informatīvs raksturs, un tas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

 Arodapskatēs Cenas EUR
Terapeita pieņemšana un atzinuma sagatavošana 40.00
Dermatologa pieņemšana 20.00
Ķirurga pieņemšana 20.00
Kardiologa pieņemšana 20.00
Oftalmologa pieņemšana 25.00
Neirologa pieņemšana 20.00
LOR pieņemšana 20.00
Profilaktiskais Rtg sanitārajai grāmatiņai 25.00
Ārsta atzinums par veselības stāvokli darbam (forma 027/U) 20.00

Cenrādim ir informatīvs raksturs, un tas var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma.

Medicīniskās komisijas:  EUR
Ārstu komisija medicīniskai izziņai (a/vadīšanai) 60.00
Oftalmologa pieņemšana ar redzes asuma noteikšanu (komisija medicīniskai izziņai) 23.00
Ārstu komisija šaujamieroču nēsāšanas atļaujai 100.00
Potēšanas pase 0.50
Sanitārās grāmatiņas noformēšana 1.50
 Medicīniskais izraksts krievu valodā (par 1 lapu) 30.00
 Medicīniskais izraksts svešvalodā ( par 1 lapu ) 30.00
 Izziņa par veselības stāvokli (svešvalodā,ārzemju pilsoņiem) 30.00
 Ārsta sagatavots izraksts no slimības vēstures 30.00
Medicīniskais slēdziena tulkošana svešvalodā (CT, MR, FGS, KS, PET/CT) 30.00
Funkcionālā novērtēšana un dokumentu sagatavošana  VDEĀVK 80.00
Funkcionālā novērtēšana atzinumam par valsts valodas prasmes pārbaudījumu 90.00
Atzinums par atbrīvojumu no valsts valodas prasmes pārbaudījuma 100.00