Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS
Bērnu attīstības centrs

Bērnu attīstības centrs

Bērnu attīstības centrs

Medicīnas centra ARS BĒRNU ATTĪSTĪBAS CENTRS  piedāvā nodarbības, kurās vecāki, vecmāmiņas un auklītes uzzina, kā mazuļus un bērnus vispusīgi attīstīt, normalizējot muskuļu tonusu ar vingrinājumu un rotaļu palīdzību, kā veicināt emocionālos kontaktus, sā sekmēt saskarsmes pieredzi ar vienaudžiem un kā palīdzēt attīstīt bērna valodas apguvi.

Mikrologopēdu konsultācijas – mazuļa runas pareizai attīstībai!

Ar runu un valodu bērns nepiedzimst, bet jau agrīni ir atvērts saskarsmei. Mantojumā no vecākiem ikviens mazulis ir saņēmis ģenētisko materiālu, bet tas vēl nav nosacījums, ka viņam attīstīsies runa un valoda. Nepilnīga valodas attīstība kavē  mazuļa pilnvērtīgu komunikāciju un izzinošu darbību. Tā kā runātprasmes attīstība jau agrīnā vecumā ir cieši saistīta ar bērna vispārējo attīstību, tad īpaša vērība ir jāpievērš savlaicīgai un secīgai maņu sajūtu un kustību pieredzes apguvei.

Mazuļa runa savlaicīgi ir jārosina, tāpēc tieši vecāki un tuvinieki ikdienā ir atbildīgi un var veicināt  bērna runas un valodas attīstību, bet  pēc padoma un palīdzības var vērsties pie speciālista – agrīnās attīstības logopēda (mikrologopēda).

Vairāk info>>>

BĒBĪŠU SKOLIŅA „Skoliņa Oliņa”

Paralēli mikrologopēdēm „Bērnu attīstības centrā” (adrese – R. Blaumaņu iela 11/13, Rīga) strādā arī mūzikas terapeite Gunta Liepiņa un mākslas pedagoģe Danuta Novika. Šeit tiek piedāvātas nodarbības ,,Bēbīšu skoliņā”. Te māmiņas, tēti, vecmāmiņas un auklītes uzzina, kā mazuļus attīstīt vispusīgi, normalizējot muskuļu tonusu ar vingrinājumu un rotaļu palīdzību, kā veicināt emocionālos kontaktus, kā sekmēt saskarsmes pieredzi ar vienaudžiem. Šeit bērni gūst agrīnu muzikālo pieredzi, jo mūzika ir pirmais mākslas veids, uz kuru cilvēks apzināti reaģē zīdaiņa vecumā.

Interesantas un attīstošas nodarbības bērniņiem no 4 mēnešu līdz 5 gadu vecumam. Bēbīšu skoliņa ir attīstoša un veicina bērna sensoro (redzes, dzirdes, taustes, garšas, ožas) un motoro (kustību) attīstību, kas nepieciešama psihisko funkciju (uzmanības, uztveres, domāšanas) un valodas apguves pilnvērtīgai attīstībai. Vairāk info >>>

Bēbīšu skoliņas „Skoliņa Oliņa” nodarbības vada:

  • mūzikas pedagogs, mūzikas terapeite  – Gunta LIEPIŅA (tālr. 29 480 848);
  • mākslas pedagogs

BOBATA TERAPIJA

Bobata terapija notiek individuāli zīdaiņiem no 3 mēnešu līdz 1 gada vecumam. Nodarbības laikā mazulis aktīvi piedalās, mācoties apzināties savu ķermeni un kontaktēties ar apkārtējo pasauli. Nodarbību ilgums apmēram 30 minūtes, atkarībā no mazuļa uzmanības noturības. Vairāk info>>>

VIDEO:

BĒRNU ATTĪSTĪBAS CENTRS
Medicīnas centra ARS filiāle
ARS Veselības centrs
Adrese – R. Blaumaņa ielā 11/13, Rīga
Tālrunis: (+371) 67 699 369 vai (+371) 27 827 224