Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS
Bēbīšu skola „Skoliņa Oliņa”

Bēbīšu skola „Skoliņa Oliņa”

Bēbīšu skola „Skoliņa Oliņa”

Bēbīšu skola aicina māmiņas ar mazuļiem no 4 mēnešiem līdz 3 gadu vecumam uz interesantām un attīstošām nodarbībām.

Bēbīšu skolā “Skoliņa Oliņa” māmiņas, tēti, vecmāmiņas un auklītes uzzina, kā mazuļiem veidot pareizu pozu, normalizēt muskuļu tonusu ar vingrinājumu un rotaļu palīdzību, kā veicināt emocionālos kontaktus, attīstīt kustību koordināciju, nostiprināt elpošanas sistēmu.

Šeit bērni gūst arī agrīnu muzikālo pieredzi, jo mūzika ir pirmais mākslas veids, uz kuru cilvēks apzināti reaģē jau zīdaiņa vecumā. Nodarbības bēbīšu skolā „Skoliņa Oliņa” stimulē sensorās funkcijas, vienkāršāk sakot – attīsta redzi, dzirdi, tausti, garšu, ožu un arī daudzas citas lietas, kas vajadzīgas bērna pilnvērtīgai attīstībai, tai skaitā arī valodas apguvei.

Attīstošās nodarbības bērniem notiek grupiņās atbilstoši vecumam.

Vecuma grupa  Trešdiena
4 – 9 mēneši 13:45 – 14:45
9 mēneši – 1,2 gadi 15:00 – 16:00
1,2 -1,7 gadi 10:00 – 11:00
1,5 – 2,2 gadi 16:15 – 17:15
2 – 3 gadi 11:15 – 12:15

Muzikālās un mākslas nodarbības bērniem

Šajās nodarbībās bērni apgūs dziedātprasmi, spēlēs uz dažādiem mūzikas instrumentiem, izkops ritma izjūtu un dzirdi, mācīsies klausīties un brīvi kustēties, kā arī apgūs zīmēšanas un gleznošanas prasmi.

Nodarbību ilgums:

 • Mazulīšiem no 4 mēn. – 3 gadiņiem nodarbības ilgums 1 stundu, vienu reizi nedēļā.

Nodarbības vada:

 Mūzikas pedagogs, mūzikas terapeite – Gunta LIEPIŅA  tālr. – 29480848, e-mail guntina1@inbox.lv
 Mākslas pedagogs

Sīkāka informācija:

ARS Veselības centrs
Adrese – R. Blaumaņa ielā 11/13, Rīga
Tālrunis: (+371) 67 699 369 vai (+371) 27 827 224

Nodarbības cena

Attīstošās grupu nodarbības (no 4 mēn. – 3 gadiem)

Kas tad ir attīstošās grupu nodarbības jeb bēbīšu skola?

Šajās nodarbībās bērni darbojas kopā ar vecākiem, vecvecākiem vai auklītēm. Tas mazuļiem rada drošības izjūtu, pie kam arī bērna vecāki apgūst dziesmas, rotaļas, vingrinājumus, kurus var atkārtot mājās. Pieaugušie bērnam palīdz darboties ar skaņu rīkiem, māca tos pareizi satvert un skandināt, arī citos nodarbības momentos vecāku palīdzība un atbalsts ir neatsverams.

Daži bērni sākumā mēdz būt „vērotāji” nodarbībās, tomēr mājas apstākļos –  pēc nodarbībām viņi vēlas atkārtot visu mācīto. Viena no priekšrocībām ir arī tā, ka vecāki redz, ko mazais spēj, kāda ir bērna muzikālā izaugsme un kā norit mazuļa vispārējā attīstība. Jaunie vecāki pirms un pēc nodarbībām tiekas un savstarpējās sarunās atrisina nevienu vien sasāpējušu jautājumu par bērna kopšanu un audzināšanu. Māmiņas dalās savā pieredzē, sadraudzējas.

Pieredze rāda, ka arī jaunie tēvi ir visai aktīvi dalībnieki mazuļu nodarbībās – tas ir visnotaļ iepriecinoši.
Uz nodarbību vēlams ierasties savlaicīgi, lai mazuļiem būtu iespēja mazliet parotaļāties un kontaktēties ar citiem bērniem, bet viņu vecākiem – iepazīties un parunāties. Stundas laikā darbības mainās – dziedāšanu, dejas un rotaļas nomaina „orķestra” spēle, pirkstiņrotaļas un skandēšana, skaņu pasakas; tad seko „mākslas brīdis”, un darbošanās ar dažādiem sporta rīkiem – bumbām, „tuneļiem”, līdzsvara bļodu, slīdkalniņu, „aktīvajam” taciņām u. tml.

Bēbīšu skola Bēbīšu skola Bēbīšu skola

Kāds ir mūsu kopīgo nodarbību mērķis?

Veicināt bērna sensoro (redzes, dzirdes, taustes, garšas, ožas) un motoro (kustību) attīstību, kas savukārt nepieciešams psihisko funkciju (uzmanības, uztveres, domāšanas) un valodas apguves pilnvērtīgai attīstībai.

Kā to panākt?

 1. Veicināsim pareizu mazuļa pozu;
 2. Normalizēsim muskuļu tonusu (muskuļu atslābināšana vai nostiprināšana) ar vingrinājumu palīdzību rotaļu veidā („pulkstenis”, „lidmašīna”, „gailītis”);
 3. Stimulēsim emocionālos kontaktus, ieskaitot balss reakcijas (bērna uzmanības piesaistīšana ar balsi, smaidu, dziedošām skaņām, košām rotaļlietām, ritmiskām kustību un valodas rotaļām u.c. līdzekļiem);
 4. Attīstīsim un nostiprināsim bērnu kustību koordināciju, veicot normālas kustības;
 5. Nostiprināsim elpošanas sistēmu (ar elpošanas vingrinājumu palīdzību rotaļu veidā palielinot ieelpojamā un izelpojamā gaisa apjomu, vokalizējot izelpu, ritmizējot elpošanu – „ritenis”, vēderiņa rotaļas, „gailītis”, „spārniņi”, „samīļosimies”);
 6. Nodrošina mazuļiem agrīnu muzikālo pieredzi, jo mūzika ir pirmais mākslas veids, uz kuru apzināti reaģē bērni jau zīdaiņa vecumā, tā ir kā saikne starp bērna fizisko un garīgo attīstību, jo tādējādi mācību procesā tiek iesaistītas abas smadzeņu puslodes. (Mazuļi vairāk atsaucas mūzikai tad, ja tos māmiņa tur uz rokām.)
 7. Stimulēsim sensorās funkcijas:
 • redzes uztveres attīstīšana (skatiena fiksācija, acu motorikas koordināciju attīstīšana, redzes uzmanības noturības attīstīšana – sekošana ar skatienu rotaļlietām, māmiņas skatienam),
 • dzirdes uztveres attīstīšana (skaņu lokalizēšanas iespēju telpā stimulēšana, izmantojot skanošas rotaļlietas, pieaugušā dažādu intonāciju balss uztveršanas veicināšana),
 • redzes – motorās koordinācijas veicināšana (tveršanas funkcijas attīstīšana, atbrīvojot roku un plaukstu locītavas ar masāžas un vingrinājumu, ritmisku rotaļu palīdzību, bērna aktīvas uzmanības piesaistīšana savām rokām izmantojot ritmiskas rotaļas),
 • sīkās motorikas uzlabošana („vāru, vāru putriņu”, „skaitīsim piekstiņus”)  un taustes sajūtas attīstīšana, izmantojot dažāda lieluma formas, faktūras, temperatūras u.c. rotaļlietas – taktīlā stimulēšana veicina runas centru darbību.