Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Kursi “Kardiotokogrāfijas izvērtēšana grūtniecības laikā ambulatori strādājošām vecmātēm”, 12.05.2023.

Medicīnas centra ARS Sieviešu konsultāciju nodaļa organizē tālākizglītības kursus “Kardiotokogrāfijas izvērtēšana grūtniecības laikā ambulatori strādājošām vecmātēm”.

Aicinām kursus apmeklēt ambulatorās vecmātes un medicīnas māsas.
Kursu laikā tiek sniegta informācija lekcijas formā, tiek veikti vairāki praktiski uzdevumi.

Kursus vada Medicīnas centra ARS vecmāte, Mg paed., Jeļena Lendele
Norises laiks:
12.05.2023 plkst. 12.00
Norises vieta: Medicīnas centrs ARS, Skolas iela 5, 239.kabinetā.
Cena: 50.00 Eur
Tālrunis uzzinām: (+371) 22 010 172

Par dalību kursos tiek piešķirti tālākizglītības punkti – TIP 10.

Pieteikumu lūgums sūtīt uz e-pastu: jelena.lendele@inbox.lv, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu,darba vietu, telefona numuru.

Rekvizīti:
Medicīnas sabiedrība ARS, SIA
Reģ. Nr. 40103021886
A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konta Nr. LV29HABA0551002130197

Veicot pārskaitījumu, jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, personas kods, tālākizglītības kursa nosaukums.