Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Apsveicam kardiologu Dr.med. A. Rudzīti!

LEPOJAMIES PAR SAVĒJIEM!

Š.g. 17. maijā Latvijas Universitātē, Medicīnas, farmācijas un bioloģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē ARS Diagnostikas Klīnika kardiologs, ehokardiogrāfijas speciālists Dr. Ainārs RUDZĪTIS ir aizstāvējis promocijas darbu “Sirds priekškambaru starpsienas II tipa defektu un persistējošas ovālās atveres transkatetrālas slēgšanas ilgtermiņa rezultāti” un ieguvis medicīnas zinātņu doktora grādu internās medicīnas apakšnozarē.

No sirds apsveicam Dr.med. Aināru Rudzīti ar medicīnas zinātņu doktora grāda iegūšanu!