Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Pakalpojumu pieejamība personām ar funkcionālajiem traucējumiem

Medicīnas centra ARS sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus nodrošināšana personām ar funkcionālajiem traucējumiem.

Ārstniecības iestādē ir nodrošināta pastāvīga iekļuve personām ar funkcionāliem traucējumiem caur iebrauktuvi un ieejas durvīm.
Lai iekļūtu netraucēti caur ārstniecības iestādes durvīm, ja personai ar funkcionāliem traucējumiem nav pavadītāja persona, ir jāpiespiež zvana poga pie ārdurvīm, tādā gadījumā palīdzību sniegs apsardzes darbinieks, kurš pavadīs personu līdz reģistratūrai un vajadzīgajai veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas vietai vai organizēs pacientu nokļūšanu līdz veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas vietai kur personām ar funkcionālajiem traucējumiem ir apgrūtināta pieeja.
Ja personai ar funkciju traucējumiem ir pavadītāja persona, tad 1.stāva administratore vai apsardzes darbinieks sniedz informāciju par nokļūšanu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas vietā un organizē palīdzību nepieciešamības gadījumā līdz apgrūtinātai veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas vietai.

Nokļūšanu visos ārstniecības iestādes stāvos no 0.stāva līdz 5.stāvam nodrošina lifts, kurā brīvi var iekļūt personas ar funkcionālajiem traucējumiem.

0. stāvā

 • atrodas
  • datortomogrāfija,
  • magnētiskās rezonanses,
  • hidroterapijas nodaļas.
 • Ir brīva piekļuve personām ar funkcionālajiem traucējumiem.

1.stāvā

 • atrodas
  • garderobe,
  • radioloģijas nodaļa,
  • traumpunkts,
  • dežūrārsta kabinets.
 • Ir brīva piekļuve personām ar funkcionālajiem traucējumiem.

2.stāvā

 • atrodas
  • reģistratūra,
  • litotripsijas kabinets,
  • urologa kabinets,
  • internista kabinets,
  • ģimenes ārsta kabinets,
  • 2 otorinolaringologa kabineti,
  • IK „ I.Feldmanes ģimenes ārsta prakse”.
 • Reģistratūrā, litotripsijas kabinetā, urologa kabinetā, internista un ģimenes ārsta kabinetos personām ar funkcionālajiem traucējumiem ir brīva piekļuve.
 • Otorinolaringologa kabinetos un IK „I.Feldmanes ģimenes ārsta prakses” kabinetā nedaudz apgrūtināta piekļuve personām ar funkcionālajiem traucējumiem. Nokļūšanu palīdzēs noorganizēt reģistratūras dispečerdienests.

3.stāvā

 • atrodas
  • tualetes telpa personām ar funkcionāliem traucējumiem,
  • Dienas stacionārs,
  • ķirurga kabinets,
  • funkcionālās diagnostikas kabineti,
  • sonogrāfijas kabineti,
  • bērnu nodaļa,
  • konsultāciju kabineti,
  • endokrinologa kabinets,
  • psihiatra kabinets.
 • Dienas stacionārā, ķirurga kabinetā, funkcionālajā diagnostikas kabinetos, sonogrāfijas kabinetos, bērnu nodaļā, konsultāciju kabinetos ir brīva pieeja personām ar funkcionālajiem traucējumiem.
 • Endokrinoologa un psihiatra kabinetā ir apgrūtināta pieeja personām ar kustību traucējumiem, nokļūšanu palīdzēs noorganizēt 3.stāva reģistratūras darbinieks.

4.stāvā

 • atrodas
  • fizikālās medicīnas nodaļa,
  • masāžas kabineti,
  • internistu kabineti,
  • konsultantu kabineti,
  • sonogrāfijas kabineti,
  • scintigrāfijas kabinets,
  • procedūru kabinets.
 • Fizikālās medicīnas nodaļai, masāžas kabinetiem, internistu kabinetiem, konsultantu kabinetiem un sonogrāfijas kabinetiem ir brīva pieeja personām ar funkcionālajiem traucējumiem.
 • Scintigrāfijas kabinetā un procedūru kabinetā ir apgrūtināta pieeja personām ar funkcionālajiem traucējumiem. Procedūras var veikt Dienas stacionārā. Nokļūšanu palīdzēs noorganizēt apsardzes darbinieks.

5.stāvā

 • atrodas
  • zobārstniecības nodaļa un
  • ginekoloģijas nodaļa.
 • Nodaļas kabineti personām ar funkciju traucējumiem ir brīvi pieejami.

Persona ar funkcionālajiem traucējumiem var iepriekš pieteikt ārstniecības iestādes apmeklējumu, zvanot pa tālruni 672 01 003

ARS Veselības centrs – Blaumaņa ielā 11/13 – personām ar funkcionālajiem traucējumiem nav iespēja patstāvīgi iekļūt.
Apmeklējumu var iepriekš pieteikt pa telefonu 27827224.
Ārstniecības iestādes apmeklējumu nodrošinās palīgpersonāls.